Toimintakertomus vuodelta 2013

Turun kouluverkko uudistus etenee, mutta Luostarivuoren yhtenäinen peruskoulu on saanut nauttia työrauhasta vuoden 2013. Turun kielikylpyvanhemmat ry on seurannut Luostarivuoren koulua ja ruotsin kielikylpyä koskevia suunnitelmia ja ottanut kantaa vireillä oleviin ehdotuksiin. Yhdistys on mm. pyrkinyt aktiivisesti muistuttamaan Turun kaupungin päättäjiä Luostarivuoren yläkoulun nykyisen toimintaympäristön säilyttämisen sekä ruotsin kielikylvyn olemassaolon tärkeydestä.

Turun kielikylpyvanhemmat ry on jälleen tukenut kielikylpylasten ja oppilaiden mahdollisuuksia tutustua ruotsinkieliseen kulttuuriin mm. järjestämällä oppilaille tapahtumia ja teatteriretkiä. Lisäksi on pyritty parantamaan opiskelumahdollisuuksia mm. tukemalla opettajien kouluttautumista. Oppituntimateriaaliksi on tilattu Åbo Underrättelser, Hufvustadsbladet ja 5.-9.luokille Kamratposten. Päiväkodille on hankittu uusia ruotsinkielen oppimista tukevia kirjoja ja 5.-6.luokille sopivia ruotsinkielisiä nuortenromaaneja. Perinteiseen tapaan kielikylpy-yhdistys on jakanut Kansallisen kirjakaupan lahjakortit aktiivisesta ruotsin kielen käytöstä yhdelle oppilaalle / luokka.

Myös jäsentoiminta kielikylpyperheiden kanssa on ollut aktiivista. Syyslukukausi avattiin Ruissalossa leirikoulu- ja koulutuskeskus Ulapassa järjestetyllä kielikylpy-picnicillä. Eri ryhmissä ja luokilla olevat lapset ja heidän vanhempansa sekä opettajat pääsivät tutustumaan, juttelemaan ja saamaan samalla tietoa kielikylpyvanhempien toiminnasta.

Perinteinen Spökfest järjestettiin puolestaan 14.11. Juhla onnistui taas loistavasti. Perinteiden lisäksi uutena ohjelmana juhlassa olivat tänä vuonna erilaiset työpajat. Kielikylpyvanhemmat olivat jälleen mukana tekemällä juhlakutsut, järjestämällä Spökfestin buffetin, tukemalla rahallisesti esim. materiaalihankinnoissa sekä toimimalla erilaisissa valvonta- ja järjestelytehtävissä.

Vuonna 2013 kehiteltiin uudeksi perinteeksi jouluraha (50€), joka jaetaan kahdelle päiväkotiryhmälle sekä seitsemälle alakoululuokalle. Raha on tarkoitettu käytettäväksi luokan hyväksi esim. pikkujoulujen järjestämiseen, jouluaskarteluun, joulukalenteriin tms.

Olemme myös toimineet yhteistyössä Martin vanhempainyhdistyksen kanssa mm. ottamalla osaa liikuntapäivän tarjoilun kustannuksiin.

Loppuvuoden huipennukseksi Turun kielikylpyvanhemmat ry sai viimein Turun kaupungilta luvan tilata Martin koulun pihaan leikkitelineet sekä lupauksen, että Turun kaupunki kustantaa niiden asennuksen. Lappset toimitti leikkivälineet 17.12. ja pihan kunnostus on parhaillaan käynnissä. Leikkivälineet kustannettiin 5/2012 järjestetyn Kerttulin koulun huutokaupan talkoorahoilla (n. 12 000 €). Tämän lisäksi Spökfestin yhteydessä järjestetyn herkkukoriarvonnan tuotto käytettiin tähän tarkoitukseen. Koska leikkivälineiden hankintasummasta puuttui vielä n. 800 €, Turun kielikylpyvanhemmat ja Martin vanhempainyhdistys maksoivat puuttuvan loppusumman puoliksi.

Ruotsin kielikylpy on saanut näkyvyyttä erilaisissa artikkeleissa sanomalehdissä sekä svenska på stan-tapahtumassa. Näkyvyys ja tapahtumat ovat lisänneet kiinnostusta Turun kielikylpyvanhemmat ry:tä kohtaan. Yhdistys on toiminnallaan pyrkinyt vahvistamaan päiväkodista kouluun jatkuvaa kielikylpypolkua ja toimimaan linkkinä oppilaiden, vanhempien, opettajien sekä päättäjien välillä.

 

KIELIKYLPYRYHMÄT

syksyllä 2013 alkaneet ryhmät

Päiväkoti:

5-vuotiaiden kielikylpyryhmä: Rävarna 25 lasta Gun Ljungman, Marina Sabelström, Paulina Lindroos ja Pia Peilimö

Esiopetusryhmä: Vargarna 25 lasta Camilla Fagerström, Carina Reilin-Koho ja Marianne Lempiö

 

Martin yksikkö:

 • 1d                        22 oppilasta     Heidi Perho
 • 2d                        26 ”                     Liisa Suopanki
 • 3d                        19 ”                     Johanna Malkamäki
 • 4c                         21 ”                     Petra Niemi
 • 4d                        19 ”                     Jessica Hannonen

 

Luostarivuoren yläkoulu:

 • 5c                         23 oppilasta     Petra Salminen
 • 6d                        20 ”                     Sanna Sova
 • 7d                        18 ”                     Teija Jalanne
 • 8d                        19 ”                     Lars Nyberg
 • 9d                        22 ”                     Sari Pukonen

Yhteensä: 259 lasta/oppilasta

 

Turun kielikylpyvanhemmat ry:n vuodeksi 2013 vahvistetun jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 81 kpl

 

HALLITUS

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden 2013 aikana kaikkiaan 13 kertaa mukaan luettuna kaksi sähköpostikokousta. Kokoukset ovat olleet kaikille avoimia ja niissä on ollut mukana edustajia myös päiväkodista, alakoulusta ja yläkoulusta.

Hallituksessa on ollut 8 varsinaista jäsentä:

 1. Anni Puhakka, puheenjohtaja
 2. Sonja Ahlman-Eskola, varapuheenjohtaja
 3. Paula Meisaari, rahastonhoitaja
 4. Eveliina Loikas, sihteeri
 5. Elina Rinne
 6. Mirkka Pihlajamäki
 7. Jutta Huvila
 8. Hannu Pöllänen

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Johanna ja Jussi Roine sekä varatilintarkastajina Anu Äikäs ja Sari Saarenpää.

Tapahtumat v.2013

 • HAIR musikaali 30.1., yläkoulun luokkien 7 – 9 oppilaille.
 • Martin yksikön talviurheilupäivä 15.2.
 • Ryhmät Rävarna ja Vargarna elokuviin 13.3.
 • Kerttulin päivähoitoyksikön ja Luostarivuoren koulun, Kerttulin yksikön avajaiset 10.4.
 • Valtakunnalliset kielikylpypäivät Vaasa 25. – 26.4.2013 (Jessica Hannonen)
 • 6d:n Ahvenanmaan luokkaretki toukokuussa.
 • 8 kielikylvyn picnic-päivä Ruissalon Ulapassa
 • Yläkoulun 7.-9. luokat Turun kirjamessuille 4 – 6.10
 • 11.2013 Turun Filharmonisen orkesterin Abba-produktioon, luokat 5. – 9.
 • Spökfest 14.11
 • Svenska veckan 3. -12.12.
 • Marraskuussa jouluraha 50 €/ryhmä päiväkodin kahdelle ryhmälle ja alakoulun seitsemälle ryhmälle (luokat 1 – 6).
 • Lucian päivä 13.12.
 • Koulun pihan leikkivälineiden hankinta Lappset-firmalta, toimitus 17.12.2013.
 • Joulukuussa myönnetty avustus opettajien Liisa Suopanki, Petra Salminen ja Lasse Nyberg matkoihin kokoukseen Helsinkiin 25.1.2014, jossa käsitellään uusia opetussuunnitelmia koskien kielikylpyopetusta