Toimintakertomus vuodelta 2017

Turun kielikylpyvanhemmat ry

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

 

HALLITUS

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden 2017 aikana kaikkiaan 9 kertaa. Kokoukset ovat olleet kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia ja niissä on ollut mukana edustajia myös päiväkodista, alakoulusta ja yläkoulusta.

 

Hallituksen jäsenet:

 • Mari Riipinen, puheenjohtaja
 • Jutta Huvila, vara-puheenjohtaja
 • Susanne Klami, rahastonhoitoja
 • Ida Similä sihteeri
 • Noora Flemming
 • Asta Haavisto
 • Juhana Lounela
 • Anu-Maria Leppänen

 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Johanna ja Jussi Roine sekä varatilintarkastajana Anni Puhakka.

 

Turun kielikylpyvanhemmat ry:n vuodeksi 2017 vahvistetun jäsenmaksun maksaneita jäseniä on65 kpl.

 

Yleistä

Turun kielikylpyvanhemmat ry on jatkanut perinteistä yhteistyötään Kerttulin päivähoitoyksikön ja Luostarivuoren yhtenäisen peruskoulun kanssa vuoden 2017 aikana sekä tukenut kielikylpytoimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Turun kaupungissa. Turun kielikylpyvanhemmat ry on seurannut tiiviisti Luostarivuoren koulua ja ruotsin kielikylpyä koskevia suunnitelmia, Turun kouluverkkouudistusta sekä ottanut kantaa vireillä oleviin hankkeisiin ja esityksiin. Yhdistys on ollut aktiivisesti yhteydessä koulun opettajakuntaan ja johtoon. Tärkeänä tavoitteena on ollut kielikylvyn toimintaedellytysten tukeminen ja ruotsin kielikylvyn olemassaolon tärkeyden korostaminen.

 

Koulunmaailman tapahtumat

Vuonna 2017 Kielikylpy-yhdistys on aktiivisesti seurannut kouluverkkosuunnitelman etenemistä, erityisesti Luostarivuoren yläkoulun osalta ja toiminut nykyisen toimintaympäristön säilyttämisen puolesta kun syksyllä 2018 Lyseon lukio yhdistyy Luostarivuoren lukioon. Kielikylpy-yhdistys on seurannut tiiviisti kaupungin päätöksiä ja pitänyt yhteyttä koulujen rehtoreihin. Vuonna 2016 käynnistyi uusi opetussuunnitelman, OpS, jonka suunnittelutyötä ja toteutusta yhdistys on seurannut tiiviisti.

 

Syksyllä 2016 on käynnistynyt kaksi vuotta kestävä Kielivirta-hanke, jossa kehitetään kielikylpyä ja kieliluokkia. Hankkeessa ovat mukana Turun kaikkien koulujen kaikki kielilinjat mukaan lukien kaikki kielikylvyn opettajat. Vuonna 2017 kielikylpyopettajat ja 1-9 lk oppilaat osallistuivat Turun messukeskuksessa järjestettyyn Kielikarnevaaliin. Kehittämishanketta rahoittaa sekä valtio että kaupunki ja kielikylpy-yhdistys tuki tapahtuman järjestelyitä yhdessä Turun kieliluokkien vanhempainyhdistysten kanssa.

 

Materiaalit, leirikoulu- ja retkitoiminta

Yhdistys on pyrkinyt parantamaan opiskelumahdollisuuksia muun muassa tukemalla kielikylpyopettajien koulutusmatkoja, vuonna 2017 yhden opettajan matkaa kielikylpyseminaariin Vaasaan. Vuoden 2017 aikana oppimateriaaliksi on tilattu perinteen mukaan Åbo Underrättelser sekä hankittu 3. ja 4. –luokkalaisille suunnattuja lukukirjoja. Lisäksi yhdistys on tukenut opiskelurauhaa edistäviä hankintoja, kuten kuulosuojaimia, alakoululuokille. Toukokuussa 2017 yhdistys tuki 5 ja 6-luokkalaisten kielikylpyoppilaiden Maarianhaminaan suuntautuvaa luokkaretkeä ja syyskuussa 9d kävi yhteispohjoismaisessa leirikoulussa , mihin yhdistys myönsi matkarahaa.

 

Rävarna ja Vargarna -ryhmien ohjaajille hankittiin yhdistyksen toimesta bussikortit, jotta ryhmillä on mahdollisuus retkeillä paikallisbusseilla.

 

Yhdistys hankki omaan käyttöönsä kaapin, jossa voidaan säilyttää yhdistyksen omia tavaroita kuten toimisto ja kahvitustarvikkeita sekä toimintavuonna 2015 hankittuja Lucia-pukuja.

 

Stipendit ja jäsentoiminta

Perinteiseen tapaan kielikylpy-yhdistys on jakanut Kansallisen kirjakaupan lahjakortin aktiivisesta ruotsin

kielen käytöstä yhdelle oppilaalle luokkaa kohden lukuvuoden päätöspäivänä. Lisäksi yhdistys rahoitti Hyvän toveruuden stipendit kahdelle alakoulun päättävälle oppilaalle. Stipendien saajat valittiin oppilaiden toimesta.

 

Syyslukukausi avattiin perinteisesti piknikillä, tänä vuonna piknik järjestettiin Luostarivuoren koulun välittömässä läheisyydessä Samppalinnan puistossa. Eri päiväkotiryhmissä ja luokilla olevat lapset ja heidän vanhempansa sekä opettajat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja saamaan toisilta kielikylpyperheiltä ja samalla yhdistyksen hallituksen jäseniltä tietoa kielikylpytoiminnasta. Yhdistys tarjosi mahdollisuuden grillaukseen sekä poniajeluun.

 

Vuonna 2017 yhdistys on tiedottanut toiminnastaan Wilma–viestien sekä sähköpostin välityksellä. Suurista tapahtumista on lähtenyt koteihin edelleen viesti reppupostissa. Kielikylpytoiminnasta ja tapahtumista on ollut tietoa sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi yhdistyksen omilla Facebook–sivuilla.

 

Spökfest

Perinteinen Spökfest järjestettiin tänä vuonna 9.11. Tapahtumassa oli yhdistyksen puolesta buffet sekä talviurheiluvälineiden kirpputori. Lisäksi yhdistys avusti erilaisissa järjestelytehtävissä. Kielikylpyoppilaat vastasivat ohjelmatarjonnasta. Tapahtumassa oli perinteinen kauhukellari, onnenpyörä, kasvomaalausta sekä erilaisia esityksiä.

 

Jouluraha

Vuonna 2013 perustettu ja nyt jo perinteeksi muodostunut jouluraha (50€) jaettiin tänäkin vuonna kahdelle päiväkotiryhmälle sekä kuudelle alakoululuokalle sekä neljälle yläkoululuokalle, joskin 7 d –luokan kohdalla kyseessä oli vappuraha. Raha on tarkoitettu käytettäväksi opettajan harkinnan mukaan luokan hyväksi, esim. pikkujoulujen järjestämiseen, jouluaskarteluun, joulukalenteriin, tai vastaavaan tarkoitukseen.

 

Kulttuuri ja tapahtumat

Turun kielikylpyvanhemmat ry tukee kielikylpylasten ja -oppilaiden mahdollisuuksia tutustua ruotsinkieliseen kulttuuriin muun muassa tapahtumien ja teatteriretkien muodossa. Syyskuussa  7–9 luokkalaisille kustannettiin osallistuminen Turun kirjamessuille missä myös 5d esiintyi avajaistilaisuudessa ja marraskuussa yläkoulun kielikylpyoppilaat osallistuivat Svenska veckanin tapahtumiin muun muassa Hansa-korttelissa Vuonna 2017 Kielivirtahanke, Spökfest sekä Suomi 100-vuotta juhlavuosi toivat mukaan runsaasti ohjelmaa ja teatteri- ja konserttitapahtumia olikin aiempia vuosia vähemmän.

 

Alle on koottu vuoden 2017 tapahtumat, joita yhdistys on ollut tukemassa tai järjestämässä.

 

Vuoden 2017 tapahtumat

 • -11.3 Suomi 100-vuotta teemaviikko alakoulussa
 • 4. Kielivirtahankkeen tapahtuma Turun Messukeskuksessa
 • -24.5. luokat 5d ja 6d Ahvenanmaalla
 • 5. Päiväkodin kevätjuhlissa jaetaan yhdistyksen hankkimat ruusut esikoulunsa päättäville lapsille
 • 6. Alakouluun ja yläkouluun jaetaan stipendit
 • 9. Syksyn Piknik Luostarivuoren pihalla, Samppalinnan puistossa (grillausta ja poniajelua)
 • -23.9 9d leirikoulussa Göteborgissa
 • 10. 7.-9. luokkalaiset osallistuvat kirjamessuille, 5d esiintyy kirjamessujen avajaisissa
 • 11. Perinteinen Spökfest
 • Joulukuu: Perinteistä joulurahaa 50€/ryhmä eli 12 ryhmälle

 

KIELIKYLPYRYHMÄT

 

syksyllä 2017 alkaneet ryhmät

 

Päiväkoti:

 • 5-vuotiaiden kielikylpyryhmä, Rävarna:
  • 25 lasta
  • aikuiset Pauliina Lindroos, Cecilia Katainen Marina Sabelström ja Marianne Lempiö

 

 • Esiopetusryhmä, Vargarna:
  • 25 lasta
  • aikuiset Pia Peilimö, Gun Ljungman Carina Reilin

 

Martin yksikkö:

 • 1d 25 oppilasta     Johanna Malkamäki
 • 2d 25 oppilasta     Heidi Perho
 • 3d 25 oppilasta     Petra Niemi
 • 4d 25 oppilasta      Petra Salminen
 • 5d 20 oppilasta     Sanna Sova
 • 6d 21 oppilasta     Jessica Hannonen

 

Luostarivuoren yksikkö:

 • 7d 20 oppilasta     Henrik Illman
 • 8a 19 oppilasta     Tomi Jalkanen
 • 8d 21 oppilasta     Teija Jalanne
 • 9d 20 oppilasta     Lars Nyberg

 

 

Lapsi/oppilasmäärä kauden lopussa 271 lasta/oppilasta