Toimintakertomus vuodelta 2016

Turun kielikylpyvanhemmat ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

 

HALLITUS

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden 2016 aikana kaikkiaan 10 kertaa. Kokoukset ovat olleet kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia ja niissä on ollut mukana edustajia myös päiväkodista, alakoulusta ja yläkoulusta.

 

Hallituksen jäsenet:

 • Mari Riipinen, puheenjohtaja
 • Noora Fleming, vara-puheenjohtaja
 • Susanne Klami, rahastonhoitoja
 • Juhana Lounela, sihteeri
 • Eveliina Loikas
 • Jutta Huvila
 • Asta Haavisto
 • Sonja Ahlman-Eskola

 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Johanna ja Jussi Roine sekä varatilintarkastajana Anni Puhakka.

Turun kielikylpyvanhemmat ry:n vuodeksi 2016 vahvistetun jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 93 kpl.

 

TOIMINTA

Yleistä

Turun kielikylpyvanhemmat ry on jatkanut perinteistä yhteistyötään Kerttulin päivähoitoyksikön ja Luostarivuoren yhtenäisen peruskoulun kanssa vuoden 2016 aikana sekä tukenut kielikylpytoimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Turun kaupungissa. Turun kielikylpyvanhemmat ry on seurannut tiiviisti Luostarivuoren koulua ja ruotsin kielikylpyä koskevia suunnitelmia, Turun kouluverkkouudistusta sekä ottanut kantaa vireillä oleviin hankkeisiin ja esityksiin. Yhdistys on ollut aktiivisesti yhteydessä koulun opettajakuntaan ja johtoon. Tärkeänä tavoitteena on ollut kielikylvyn toimintaedellytysten tukeminen ja ruotsin kielikylvyn olemassaolon tärkeyden korostaminen.

 

Koulunmaailman tapahtumat

Pitkäaikaiseen tavoitteeseen saada kaikki alakoulun oppilaat samoihin toimitiloihin päästiin syksyllä 2016, kun alakoululuokat (1-6) pääsivät aloittamaan koulun Luostarivuoren koulun Martin yksikössä. Vielä kevätlukukaudella 2016 alakoulun luokat 5 – 6 toimivat Luostarivuoren koulun Luostarinkadun tiloissa.

 

Vuonna 2016 Kielikylpy-yhdistys on aktiivisesti seurannut kouluverkkosuunnitelman etenemistä erityisesti Luostarivuoren yläkoulun nykyisen toimintaympäristön säilyttämisen puolesta syksyllä 2018, kun Lyseon lukio yhdistyy Luostarivuoren lukioon. Kielikylpy-yhdistys on seurannut tiiviisti kaupungin päätöksiä ja pitänyt yhteyttä koulujen rehtoreihin. Marraskuussa 2016 Turun kaupunginvaltuusto päätti talousarvioehdotuksen yhteydessä käynnistää selvittelyt toisen kielikylpyluokan perustamisesta ja myös tätä päätöstä on Kielikylpy-yhdistys varautunut seuraamaan. Vuonna 2016 käynnistyi uusi opetussuunnitelman, OpS, jonka suunnittelutyötä ja toteutusta yhdistys on seurannut tiiviisti.

 

Syksyllä 2016 on käynnistynyt kaksi vuotta kestävä Kielivirta-hanke, jossa kehitetään kielikylpyä ja kieliluokkia. Tässä kielivirta-hankkeessa ovat mukana Turun kaikkien koulujen kaikki kielilinjat mukaan lukien kaikki kielikylvyn opettajat. Kehittämishanketta rahoittaa sekä valtio että kaupunki ja siihen liittyen on vuonna 2017 luvassa muun muassa kielikarnevaali.

 

Materiaalit, leirikoulu- ja retkitoiminta

Yhdistys on pyrkinyt parantamaan opiskelumahdollisuuksia muun muassa tukemalla oppimateriaalihankintoja. Vuoden 2016 aikana oppimateriaaliksi on tilattu perinteen mukaan Åbo Underrättelser. Syyskuussa 2016 7-9 luokkalaisille kustannettiin osallistuminen Turun kirjamessuille. Toukokuussa 2016 yhdistys tuki 6c ja 6d -luokkalaisten Maarianhaminaan suuntautuvaa luokkaretkeä.

 

Stipendit ja jäsentoiminta

Perinteiseen tapaan kielikylpy-yhdistys on jakanut Kansallisen kirjakaupan lahjakortin aktiivisesta ruotsin

kielen käytöstä yhdelle oppilaalle luokkaa kohden lukuvuoden päätöspäivänä. Päätöspäivänä kielikylpy-yhdistys muisti myös eläkkeelle siirtyvää pitkäaikaista kielikylpy opettajaa ja kehittäjää Liisa Suopankia.

Syyslukukausi avattiin perinteisesti piknikillä, tänä vuonna piknik järjestettiin Luostarivuoren koulun välittömässä läheisyydessä Samppalinnan puistossa. Eri ryhmissä ja luokilla olevat lapset ja heidän vanhempansa sekä opettajat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja saamaan toisilta kielikylpyperheiltä ja samalla yhdistyksen hallituksen jäseniltä tietoa kielikylpytoiminnasta. Yhdistys tarjosi mahdollisuuden grillaukseen sekä poniajeluun.

 

Vuonna 2016 yhdistys on pyrkinyt tiedottamaan toiminnastaan Wilma–viestien sekä sähköpostin välityksellä. Suurista tapahtumista on lähtenyt koteihin edelleen viesti reppupostissa. Kielikylpytoiminnasta ja tapahtumista on ollut tietoa sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi yhdistyksen omilla Facebook–sivuilla.

 

Kielikylvyn näkyvyys ja yhteistyö

Kielikylpy-yhdistys on vuonna 2016 tehnyt useaan otteeseen yhteistyötä myös Martin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Kuluneena vuonna ovat yhdistykset yhdessä organisoineet MLL:n nettiturvallisuuskoulutuksen koko koulun oppilaille (8.3.) sekä Näkymätön Elina elokuvanäytöksen (25.11.)

 

Yläkoulun 9d on tehnyt yhteistyötä St. Olofskolanin kanssa ns. tandemprojektissa. Heillä on ollut lyhyitä tapaamisia kerran viikossa ja joka toinen kerta kaikki ovat puhuneet ruotsia ja joka toinen kerta suomea. Lisäksi 9d osallistui syyskuussa yhteispohjoismaiseen leirikouluun Bergenissä, Norjassa. Yläkoulun kielikylpyoppilaat osallistuivat Svenska veckanin tapahtumiin muun muassa Hansa-korttelissa ja kaikki olivat kutsuttujuna Svenska veckanin kohokohtaan, Ruotsalaisuuden päivän juhlaan konserttitalolle (6.11). Seitsemännen luokan oppilaat ovat perinteiseen tapaan kirjoittaneet joulupostia ruotsinkieliseen palvelukotiin Hemmet:iin.

 

Spökfest

Perinteinen Spökfest järjestettiin tänä vuonna 27.10. Tapahtumassa oli yhdistyksen puolesta buffet, arvuutteluleikkejä sekä talviurheiluvälineiden kirpputori. Lisäksi yhdistys avusti erilaisissa järjestelytehtävissä. Kielikylpyoppilaat vastasivat ohjelmatarjonnasta. Tapahtumassa oli perinteinen kauhukellari, onnenpyörä, kasvomaalausta, lauluesityksiä sekä kauhutrailereita. Lisäksi tapahtumassa oli pukukilpailu joka huipentui Batwalk–näytökseen.

 

Jouluraha

Vuonna 2013 perustettu ja nyt jo perinteeksi muodostunut jouluraha (50€) jaettiin tänäkin vuonna kahdelle päiväkotiryhmälle sekä kuudelle alakoululuokalle sekä neljälle yläkoululuokalle. Raha on tarkoitettu käytettäväksi opettajan harkinnan mukaan luokan hyväksi, esim. pikkujoulujen järjestämiseen, jouluaskarteluun, joulukalenteriin, tai vastaavaan tarkoitukseen.

 

Kulttuuri ja tapahtumat

Turun kielikylpyvanhemmat ry on vuonna 2016 tukenut kielikylpylasten ja -oppilaiden mahdollisuuksia tutustua ruotsinkieliseen kulttuuriin muun muassa tapahtumien ja teatteriretkien muodossa. Alle on koottu vuoden 2016 tapahtumat, joita yhdistys on ollut tukemassa tai järjestämässä.

 

Vuoden 2016 tapahtumat:

 • 3. MLL:n nettiturvallisuuskoulutus alakoulun oppilaille yhdessä Martin vanhempainyhdistyksen kanssa
 • 25-27.5. luokat 6c ja 6c Ahvenanmaalla
 • 6. Alakouluun ja yläkouluun jaetaan stipendit
 • Elokuu: Avustus päiväkodin kummallekin ryhmälle bussikortteja varten, jotta pääsevät retkille
 • 8. Syksyn Piknik Luostarivuoren pihalla, Samppalinnan puistossa (grillausta ja poniajelua)
 • Syyskuu: 9d yhteispohjoismaisessa leirikoulussa Norjan Bergenissä, Hålansdahlenissa
 • 9. Rehtori Matti Palmunen esitteli Luostarivuoden koulun lukuvuosisuunnitelmaa 2016-2017
 • 10. Perinteinen Spökfest
 • 11. Nasse teatern (päiväkotiryhmät + 1-2 lk)
 • 11. Elokuva ”Näkymätön Elina” ja siihen liittyvä oppimateriaali alakoulun 1 – 6 lk oppilaille yhdessä Martin vanhempainyhdistyksen kanssa
 • 12. Åbo Svenska teatern (Peter Pan, 1 – 6 lk) sekä siihen liittyvä oppitunnin pituinen ÅST:n järjestämä työpaja ennen esitystä.
 • Joulukuu: Perinteistä joulurahaa 50€/ryhmä eli 12 ryhmälle (päiväkoti, alakoulu, yläkoulu)

 

 

KIELIKYLPYRYHMÄT (tilanne vuoden 2016 lopussa)

 

Päiväkoti:

 • 5-vuotiaiden kielikylpyryhmä, Rävarna:
  • 25 lasta
  • aikuiset: Gun Ljungman, Carina Reilin ja Cecilia Katainen ja Pia Peilimö

 

 • Esiopetusryhmä, Vargarna:
  • 25 lasta
  • aikuiset: Marina Sabelström, Marianne Lempiö ja Jenny Ranken

 

Martin yksikkö:

 • 1d 25 oppilasta     Heidi Perho
 • 2d 24 oppilasta     Johanna Malkamäki
 • 3d 23 oppilasta     Petra Salminen
 • 4d 20 oppilasta     Tinja Heimo
 • 5d 21 oppilasta     Jessica Hannonen
 • 6d 19 oppilasta     Sanna Sova

 

Luostarivuoren yksikkö:

 • 7a 19 oppilasta     Tomi Jalkanen
 • 7d 20 oppilasta     Teija Jalanne
 • 8d 21 oppilasta     Lars Nyberg
 • 9d 21 oppilasta     Sari Putkonen

 

Lapsi/oppilasmäärä kauden lopussa 263 lasta/oppilasta