Toimintakertomus vuodelta 2015

Turun kielikylpyvanhemmat ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

HALLITUS

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden 2015 aikana kaikkiaan 10 kertaa. Kokoukset ovat olleet kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia ja niissä on ollut mukana edustajia myös päiväkodista, alakoulusta ja yläkoulusta.

 

Anni Puhakka, puheenjohtaja

Sonja Ahlman-Eskola, vara-puheenjohtaja

Susanne Klami, rahastonhoitoja

Juhana Lounela, sihteeri

Eveliina Loikas

Jutta Huvila

Mari Riipinen

Noora Fleming

 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Johanna ja Jussi Roine sekä varatilintarkastajina Anu Äikäs ja Sari Saarenpää.

Turun kielikylpyvanhemmat ry:n vuodeksi 2015 vahvistetun jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 90 kpl.

 

Yleistä

Turun kielikylpyvanhemmat ry on jatkanut perinteistä yhteistyötään Kerttulin päivähoitoyksikön ja Luostarivuoren yhtenäisen peruskoulun kanssa vuoden 2015 aikana sekä tukenut kielikylpytoimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Turun kaupungissa. Turun kielikylpyvanhemmat ry on seurannut tiiviisti Luostarivuoren koulua ja ruotsin kielikylpyä koskevia suunnitelmia, erikoisluokkien tuntimäärien kehitystä ja Turun kouluverkkouudistusta sekä ottanut kantaa vireillä oleviin hankkeisiin ja esityksiin. Yhdistys on aktiivisesti ollut yhteydessä koulun opettajakuntaan ja johtoon sekä Turun kaupungin päättäjiin. Tärkeänä tavoitteena on ollut kielikylvyn toimintaedellytysten tukeminen ja ruotsin kielikylvyn olemassaolon tärkeyden korostaminen. Vuonna 2015 on alkanut uuden opetussuunnitelman, OpS:n, suunnitteleminen ja yhdistys seurannut suunnittelutyötä tiiviisti.

 

Koulunmaailman tapahtumat

Yksi vuoden tärkeistä tavoitteista on ollut Luostarivuoren yläkoulun nykyisen toimintaympäristön säilyttäminen toimiva yksikkönä. Nykyisen kouluverkkosuunnitelman mukaisesti Hirvensaloon rakennettavan Syvälahden koulun valmistuttua muodostetaan Luostarivuoren suurlukio. Tällöin yläkoulun oppilasmäärä pienenee huomattavasti ja yhdistys on ollut aktiivisesti mukana keskustelussa, miten toimivuuden kannalta riittävä oppilasmäärä saadaan taattua Luostarivuoren yläkoulussa.

 

Toinen paljon esillä ollut kouluverkkoa koskeva kysymys on ollut tarve saada kaikki alakoulun oppilaat samoihin toimitiloihin. Nykysuunnitelman mukaisesti syksyllä 2016 kaikki alakoululuokat (1-6) pääsevät aloittamaan koulun Luostarivuoren koulun Martin yksikössä.

 

Syksyllä 2015 Turun Kaupungin säästöpaineiden myötä syntyi laajamittaista keskustelua erikoisluokkien resursseista ja mahdollisesta erityisluokkien lakkautusuhasta. Kielikylpy-yhdistys seurasi tiiviisti kaupungin päätöksiä sekä sitä seurannutta keskusta ja oli aktiivisesti yhteydessä koulujen rehtoreihin.

 

Kielikylpyhallitus on myös aktiivisesti seurannut uuden OpS:n suunnitteleminen ja osallistunut siihen liittyvään keskusteluun.

 

Materiaalit, leirikoulu- ja retkitoiminta

Yhdistys on pyrkinyt parantamaan opiskelumahdollisuuksia muun muassa tukemalla opettajien kouluttautumista sekä oppimateriaalihankintoja. Vuoden 2015 aikana yhdistys tuki kahden opettajan (Liisa Suopankin, Sanna Sova) osallistumista Kansallisille kielikylpyopettajapäiville 16.-17.4. Oppimateriaaliksi on tilattu perinteen mukaan Åbo Underrättelser ja Huvudstadsbladet. 7-9 luokkalaisille kustannettiin osallistuminen Turun kirjamessuille. Vuonna 2015 yhdistys tuki sekä 6-luokkalaisten Maarianhaminaan suuntautuvaa luokkaretkeä.

 

Stipendit ja jäsentoiminta

Perinteiseen tapaan kielikylpy-yhdistys on jakanut Kansallisen kirjakaupan lahjakortin aktiivisesta ruotsin

kielen käytöstä yhdelle oppilaalle luokkaa kohden. Myös jäsentoiminta on ollut aktiivista kielikylpyperheiden keskuudessa. Syyslukukausi avattiin perinteisesti Ruissalon Saaronniemissä piknikin merkeissä. Eri ryhmissä ja luokilla olevat lapset ja heidän vanhempansa sekä opettajat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja saamaan toisilta kielikylpyperheiltä ja samalla yhdistyksen hallituksen jäseniltä tietoa kielikylpytoiminnasta.

 

Kielikylvyn näkyvyys

Vuonna 2015 yhdistys on pyrkinyt lisäämään näkyvyyttä perustamalla oman kotisivun osoitteeseen turunkielikylpy.fi. Lisäksi yhdistyksen käyttöön on perustettu hallituksen yhteinen sähköpostiosoite kielikylpyvanhemmat@gmail.com. Kielikylpyvanhemmat ovat aktivoituneet myös sosiaalisessa mediassa ja yhdistyksellä on omat Facebook-sivut.

 

Suurista tapahtumista on lähtenyt koteihin edelleen viesti reppupostissa ja usein myös Wilman kautta, mutta hallitus on pyrkinyt pitämään jäsenistöään ajan tasalla myös sähköpostitse.

 

Yhdistys on pyrkinyt olemaan lisäämään näkyvyyttä myös Turun ruotsinkielisten keskuudessa. Yhdistys on pyrkinyt esittämään, että joissain tilanteissä ruotsinkielisen kielikylpyopetus voisi olla vaihtoehto ruotsinkieliselle opetukselle. Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut yhteydessä Cygneuksen koulun johtoon mahdollista yhteistyötä ajatellen. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja kutsuttiin Svenska Dagen juhlallisuuksiin ÅST:hen.

 

Spökfest

Perinteinen Spökfest järjestettiin tänä vuonna 29.10. Astrid Lindgren -teemalla. Tapahtumassa yhdistyksen puolesta buffet, arvuutteluleikkejä ja kasvomaalausta. Lisäksi yhdistys avusti erilaisissa järjestelytehtävissä. 4 – 6. luokan oppilaat vastasivat ohjelmatarjonnasta. Tapahtumassa oli perinteinen kauhukellari ja onnenpyörä ja lisäksi 4d-luokan oppilaat esittivät näytelmän ”Det Spökar i Ville Villekulla”.

 

Jouluraha

Vuonna 2013 perustettu ja nyt jo perinteeksi muodostunut jouluraha (50€) jaettiin tänäkin vuonna kahdelle päiväkotiryhmälle sekä seitsemälle alakoululuokalle. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa raha jaettiin myös yläkoulun kielikylpyluokille. Raha on tarkoitettu käytettäväksi opettajan harkinnan mukaan luokan hyväksi, esim. pikkujoulujen järjestämiseen, jouluaskarteluun, joulukalenteriin, tms.

 

Kulttuuri ja tapahtumat

Turun kielikylpyvanhemmat ry on vuonna 2015 tukenut kielikylpylasten ja -oppilaiden mahdollisuuksia tutustua ruotsinkieliseen kulttuuriin muun muassa tapahtumien ja teatteriretkien muodossa. Alle on koottu vuoden 2015 tapahtumat, joita yhdistys on ollut tukemassa tai järjestämässä.

 

Vuoden 2015 tapahtumat

19.1. Kielikylpy-yhdistyksen hallituksen edustajat yhdessä rehtori Hannu Isolaurin ja Matti Palmusen kanssa tapasivat Turun perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinteen kasvatus- ja opetusvirastossa.

27.4. Löytötavaratempaus, jossa lajiteltiin ja järjesteltiin koulun löytötavaroita ja tarjottiin tapahtumien yhteydessä vanhemmille ja lapsille hakea omansa pois.

6.5. Ronja Rövardotter ÅST 3.-6. luokka

Toukokuu: Maarianhaminan luokkaretki 6. luokkalaisille

26.8. Saaronniemi, kielikylvyn yhteispicnic

21.8. Martin alakoulun pihamaalausten vahvistaminen

29.10. Spökfest

2.10. 7-9. luokka kirjamessut

2.-6.11. Svenska veckan ja kielikylpyluokkien tapahtuma Hansassa teemalla ”Kom och bada med språket”

18.11. OpS-keskustelu & erikoisluokkien resurssi keskustelu Luostarivuoressa

14.12. 1d luokkien Lucia – kulkue

 

KIELIKYLPYRYHMÄT

syksyllä 2015 alkaneet ryhmät

Päiväkoti:

5-vuotiaiden kielikylpyryhmä, Rävarna: 25 lasta (aikuiset Marina Sabelström, Pia Peilimö, Katariina Olofsson ja Marianne Lempiö)

 

Esiopetusryhmä, Vargarna: 25 lasta (aikuiset Carina Reiling-Koho, Gun Ljungman ja Mari Battilana )

 

Martin yksikkö:

1d 24 oppilasta Johanna Malkamäki

2d 24 ” Liisa Suopanki

3d 21 ” Heidi Perho

4d 23 ” Jessica Hannonen

5d 19 ” Petra Salminen

6c 21 ” Petra Niemi

 

Luostarivuoren yksikkö:

6d 19 oppilasta Sanna Sova

7d 21 ” Lars Nyberg

8d 21 ” Sari Pukonen

9d 19 ” Teija Jalanne

 

Lapsi/oppilasmäärä kauden lopussa 262 lasta/oppilasta