Kielikylpy Suomessa

Kielikylpy on kieltenomaksumismenetelmä, jota voidaan soveltaa useaan tilanteeseen. Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä:

 • otetaan huomioon oppilaiden oman kielen ja kulttuurin erityispiirteet
 • omaksuttavia kieliä käytetään opetuksen välineenä
 • päiväkodissa opettaja kommunikoi yksinomaan ruotsinkielellä
 • ala-asteen ensimmäisellä luokalla opetetaan 5-10 % äidinkielellä ja muu opetus tapahtuu varsinaisella kielikylpykielellä
 • kolmannesta luokasta lähtien 30-40 % opetetaan äidinkielellä
 • kuudennella luokalla ennen yläasteelle siirtymistä äidinkielen osuus on puolet ja lisäksi opiskellaan englantia.
 • jokaisella kielikylpyopettajalla on oppilaisiin nähden vain yksi kielellinen rooli
 • opettajat hallitsevat kielikylpykielen lisäksi toiminnallisesti lasten ensikielen
 • opettajat kykenevät kommunikoimaan tehokkaasti oppilaiden uudella kielellä sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolella
 • opettajilla on tarvittava erikoiskoulutus ja pätevyys toteuttaa kielikylpyä sen periaatteiden mukaisesti
 • sekä koulussa että yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota käytössä oleviin kieliin ja niiden asemaan
 • hyödynnetään luonnollisen ympäristön kielitarjontaa vierailemalla teattereissa ja käymällä kirjastossa

Ruotsin kielikylpyopetus alkoi Suomessa vuonna 1987 ja se on vuosien aikana levinnyt lähinnä kaksikielisille paikkakunnille. Kielikylvyssä oppilaat saavuttavat aktiivisen ja monipuolisen taidon opiskelemissaan kielissä, laajan kielellisen tietoisuuden ja kynnyksettömän, ennakkoluulottoman asenteen vieraisiin kieliin, kulttuureihin ja ihmisiin. Kielikylpy soveltuu kaikille eli niin lahjakkaille kuin oppimisvaikeuksista kärsivillekin oppilaille. Ruotsin kielen kielikylvyssä on suhteellisen helposti saatavilla syntyperäisiä opettajia ja autenttista materiaalia. Suomen kaksikielisyyttä voidaan hyödyntää monipuolisesti.