Kielikylvyn historiaa

Toiminta sai alkunsa Kanadassa 60-luvulla. Kielikylpy toimii maissa, joissa on virallisia vähemmistökieliä. Suomessa sellainen on ruotsin kieli, jolla kielikylpyä meillä toteutetaan äidinkielenään suomea puhuville lapsille. Turussa kielikylpyopetus aloitetaan päiväkodissa 5-vuotiaana. Kielikylpy on osa myös esiopetusta ja jatkuu kielikylpyluokalla niin ala- kuin yläkoulussakin.

Kielikylpymetodin päämääränä on hyvä toiminnallinen kaksikielisyys ja kielikylpy ovat väline monikielisyyteen. Turussa toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä.